Arabčina je v Egypte oficiálny jazyk, ale reč, ktorú používajú bežne na uliciach sa dosť odlišuje od spisovnej arabčiny. Hovorová arabčina je zábavná, ale ťažko sa učí. Ale ak si dáte aspoň tú námahu a naučíte sa aspoň pár slov a fráz, prídete nato, že pri cestovaní Egyptom získate toho omnoho viac a veľa vecí Vám to uľahčí.

Väčšina Egypťanov  žijúcich v mestách síce hovorí trochu po   anglicky, ale s radosťou uvítajú akýkoľvek Váš pokus, dohovoriť sa s nimi po arabsky :)
 

  V núdzi:
 
Pomoc!                                    an-nagda!
 
Zastavte!                                  hásib!
 
Zavolajte lekára!                      ittasil bi-doktór!
 
Chcem ísť k lekárovi                áwiz  arúH il-ijáda
 
Chcem ísť do lekárne               áwiz  arúh is sajdalíja
 
Kde je tu najbližšia nemocnica? fén il mostašfa
 
Zavolajte políciu!                      ittasil bi-l-bolis!
 
Zlodej!                                     harámí!
 
Kde je tu telefón?                     fén a´rab telefún
 
Zablúdil/a som.                         ana tájih /tajha
 
Kde sú toalety?                        dórit majja fén?
 
Čas a dátum:
Koľko je hodín?        sá´a kam?
Kedy?                       emta?
deň                            jóm
mesiac                       šahr
dnes                          ennahárda
zajtra                         bukra
týždeň                        usbú´
rok                            sana
včera                         embáreh
skoro                         badri
neskoro                      mit´achchar
 
  Základné slovíčka:
  Ano/Nie                                
ajwa/lá
  Ďakujem                               
šokran
  Prosím Vás (žiadať)              
min faDlak
  Prosím, nie je zač                  
´afwan
  ľutujem                                 
ásif
 
Prepáčte,  prosím                   min faDlak, lau SamaHt
  Dobré ráno 
sabáH il-chér   odpoveď sabáH in-núr
 
Dobrý deň salám´alékum     odpoveď wi alékumu ´s-salám
  Pozdrav na privítanie
ahlan wa sahlan odpoveď ahlan bík
  Dobrý večer
masá íl chér     odpoveď masá in-núr
 
Dobrú noc ( pri odchode do postele)   tisbaH ala l-chér
 
Dobrú noc ( pri odchode zo spoločnosti ) ma´ a s-saláma
 
Ako sa voláte ?                      ismak é?
 
Prehliadka pamiatok:
mešita        masgid (malá) gámi´(veľka)
ulica, cesta šária
dom           midán
pláž            bláž, šati´
múzeum      matHaf
kostol         kenísa
hrad           a´la
zámok        kasr
palác          il-qasr
staré mesto il madína , l-adíma
Kde je?      fén...?
Ako ďaleko je?  kam kílo li ...?
Koľko to stojí? Da bi-kám? Bi-kám da?
 
   V hoteli:
  
Hľadám nejaký hotel             Ana badauwir aala hotel
  
Máte volnú izbu ?                  fí andak Guraf chálija/fadja?
  
Mám rezerváciu.                   andí hagz.
  
Môžete mi priniesť účet?       momken il-fatúra lau SamaHt
  
Zaplatím kreditnou kartou Hadfaa il-fatúra/il-Hisáb bi-kárt kredit
   Zaplatím v hotovosti.            
Haffa nakdan
   hotel                                   
 fundu´/ótél
  
klimatizácia                           takjíf hawa 

 Čísla:
 0 - sifr          8 - tamanja  16 - sittášar
 1 - wáHed   9 - tis´a    17 - saba´tášar
 2 - itnén     10 - ašara  18 - tamantášar
 3 - taláta    11 - hedášar  19 - tesa´táš
 4 - arba´a  12 - etnášar   20 - išrín
 5 - chamsa 13 - talatášar 30 - talátín
 6 - sitta      14 - arba´táš  40 - arba´ín
 7 - sab´a    15 - chamastášar

   D - dôrazne vyslovené d  H - dôrazne vyslovené h  w - ako anglické w (well)
 
  V prípade, že Vás na turistických miestach otravujú deti, povedzte im imši, čo znamená
  choďte preč. Nepoužívajte však to slovo pri dospelých, miesto neho použite la šokran
 
(nie, ďakujem vám). Odporúčam si pozrieť aj  zaujímavú stránku  Naučte sa arabsky .

Sign in Our Guest Book